ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА „ОЙ, КОЛЕДО, МОЙ, КОЛЕДО…”

     Във връзка с проекта „Твоят час” в навечерието на Коледа, клуб „Родолюбие”  при  ОУ „Христо Смирненски” уреди  Етнографска изложба  с предмети, постери , съобщения.  За нейното подреждане се погрижиха учениците, които предоставиха  предмети: Иван Кьосев от 5.б клас –  женска носия, Мария Пенева от 6.в клас – колан с пафти, Иван Атанасов и Йордан Христов  от  5.а клас – ръчно изработени коледарски геги (криваци), битови керамични съдове  с ошав и плодове – Мария Ташева  и  Джулия Иванова  от 5.а  клас . Коледни пити донесоха  Николай Ганев  и Ивайла  Митева от 5.в клас. На изложбата беше изложен и макет на Карнобатската часовникова кула, придружен  с историческа справка, изработени  от Хюсеин Адем  от  6.в клас.  Други участници в клуба подготвиха съобщения за  коледните обичаи в  Карнобатския край.  Сред тях са: Ивана Желанкова  и  Мария Дадакова от 7.в  клас;  Християна Чавдарова,  Радина Хараламбова, София Николова, Мария Пенева и Таня Димитрова  от  6.в  клас.  Благодарим на всички, които се включиха в изложбата  с   предмети  от бита и празничната обредност и я направиха по-интересна,  а дните в очакване на Коледа  – по-колоритни!