ЕСЕННО ИЗКУСТВО

Днес, участниците от Клуб „Арти и приятели“ с ръководител гл. уч. Д.Христова поканиха есента да погостува в класната стая. С много радост и въображение, третокласниците използваха нейните дарове и измайсториха различни герои и предмети, които подредиха в есенна изложба.

Всички сезони са красиви, но есента е изпълнена с особено очарование!

Може да бъде изображение с бухал, царевица и текст, който гласи 'KAYG apTи η npиRTeли'
Може да бъде изображение с шишарки
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с ябълка
Може да бъде изображение с ябълка и царевица
Може да бъде изображение с царевица
Може да бъде изображение с круша, царевица и шишарки
Може да бъде изображение с царевица
Може да бъде изображение с храна и царевица
Може да бъде изображение с ябълка и царевица
Може да бъде изображение с ябълка и круша
Може да бъде изображение с царевица и шишарки
Може да бъде изображение с царевица