ЕКО ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

2.Б клас, с учители: г-жа Златина Драгова и г-жа Деница Димитрова, изработиха саксии от отпадъчни материали. В еко сандъчетата второкласниците засяха цветя и освежиха класната си стая.