ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ЧАС ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

В час по ГИ с 5.а и 5.б клас се проведе много интересен и различен урок.Темата на занятието бе „Търсачи на съкровища“. Класовете се разделиха на отбори. Правилата на играта бяха следните: участниците трябваше да скрият предмет в двора на училището преди началото на урока. След това всеки от отделните екипи съставиха карта с маршрут до мястото на съкровището. Отборите размениха картите си и започнаха да търсят скритите предмети. Беше забавно, емоционално и запомнящо се.