ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН И ИНТЕРЕСЕН ЧАС НА КЛАСА В 6.Б КЛАС

В часа на класа наш гост беше Михаил Жечев – запален природолюбител, десетокласник, бивш възпитаник на училището ни. Темата беше свързана с екипността. Михаил ни презентира четири животински вида – кафърски бивол, мантиест павиан, сив вълк и петниста хиена. Всички те са задружни, екипни и борбени. Имат интересни стратегии и организация на живот. Опитахме се да направим препратките към нашата, човешка реалност. Класът беше разделен на екипи. Всеки екип имаше задача да запише какво най-много го е впечатлило от съответното животно и да презентира ползите от работата в екип в училище и живота като цяло. Получиха се интересни постери.
Благодарност на Мишо за отделеното време и интересния час! Винаги си желан гост!