ДОБЪР ПРИМЕР

Четири момчета върнаха вярата ни, че нещо може да се промени към по-добро, а град, в който живеят и учат такива деца, има бъдеще! Чанко Няголов  – ученик в СУ „Христо Ботев“, Александър Атанасов, Тодор Христов, Самуел Филипов – ученици в ОУ „Христо Смирненски“ – седмокласници.
В началото на работния ден на 30 август работещите в читалището бяхме неприятно изненадани – някой беше издраскал с маслен пастел стълбите и едната площадка пред централния вход на читалището. Това не е новина, колкото и да е тъжно, случва се често – обществена сграда, минават много хора, деца обичат да поседнат на стълбите и да си говорят. Хубаво е, има живот на това място. Жалко е обаче, когато видим пръснати навсякъде опаковки от закуски и всякакви отпадъци. Свикнахме…, събираме ги и ги изхвърляме в кошчетата. Разбира се, правим забележки, когато видим кой замърсява… Но днес поводът да напиша този пост е друг. За доброто, което все пак съществува и ние го видяхме в действие. Четири момчета приближиха към нас, докато оглеждахме пораженията, нанесени от недоучил „художник“, видяха ги и предложиха да изчистят – и за тях направеното беше грозно и недопустимо. С четки и гъбички тези деца почистиха това, което бе направено от други. Не казвам, че това е подвиг, но рядко срещаме такава реакция. Убедена съм, че тези прекрасни деца имат позиция и предполагам я отстояват. Благодаря, че ви има, момчета! И възрастните могат да се поучат от вас!