ДОБРИТЕ ДУМИ ДОНЕСОХА НОВИ НАГРАДИ НА ЛИТЕРАТУРНО АТЕЛИЕ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ“

На 10 декември пристигнаха поредните отличия за талантливите момиче от литературен клуб „Малкият принц“. Наградите дойдоха от Национален конкурс “ Добрите очи“ организиран от ловешката библиотека. Поводът, по който се организира конкурсът е датата 13 ноември – Световния ден на добротата. Да поискаш да си добротоворец, означава да можеш да погледнеш през очите на другия, да усетиш емоцията му, да знаеш, че си нужен и без корист да се впуснеш да твориш добро. Тези думи провокираха момичетата да творят и покажат доброто със силата на словото. И наградите не закъсняха.
Участниците се надпреварваха в няколко раздела – рисунка, колаж, снимка, разказ и стихотворение. В направление „Художествено слово – разказ или стихотворение“ във втора възрастова група с 2 място е наградена Ралица Рачева от 6.А клас. С трето място в същата категория и възраст са наградени Неделина Делева и Стефани Рачева от 5.Б клас. За добрите си творби са поощрени Галена Чанева / 5.Б клас/, Деница Данева / 5.А клас/, Кристина Велчева / 6.А клас/ и Симона Калчева / 6.А клас/. Ръководителят на клуба – г-жа Светлана Иванова е отличена с грамота за подготовка и участие на талантите от клуба по творческо писане. Пожелаваме на всички да правят добро, защото : „Доброто не струва скъпо, но много се цени!“.
Няма налично описание на снимката.
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен, очила и текст, който гласи 'регионале център подкрепа процеса приобщаващото образование област ловеч работа доброволци към рб "проф. цонев" гр. ловеч ΓрΑΜΟΤΑ за участие в конкурс на тема: "добрите очи" с огромна благодар рност за ентусиазма, желанието и прекрасните проекти усмиката доброто между кристина велчева велчева клуб „малкият принц' към oy христо смирненски", гр. карнобат моника дончева директор рцппи област повеч доброто не струва скъпо, но много CE цени! албена йончева координато центъра работа доброволци P5 беню цонев ловеч'
Може да бъде изображение с 1 човек и текст, който гласи 'ловеч ловеч подкрепан работа доброволци цонев, грамота за участие конкурс на тема: "добрите очи" с благодарнос ентусиазма келанието прекрасните проекти усмивкатаи доброто между симона калчева иванова към клуб малкият принц" христо смирненски", карнобат доброто моника иректорн струва скъпо, но много цени! йончева работа ловеч'
Може да бъде изображение с човек, дете, изправен и текст, който гласи 'област ловеч ловеч "проф. цонеа" грамота за участие конкурс на тема: "добрите очи" согромна благодарност аентусиазма желанието усмивката доброто между H галена райчева чанева към oy клас,кдуб клуб христо мирненски" малкият принц" гр. карнобат директорн дончева ловеч доброто HE струва скъпо, но много CE цени! координаторн център работа албена йончева доброволци м рб‘ гр. ловеч беню цонев"'
Може да бъде изображение с 1 човек и изправен
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с човек, дете и изправен