ДНИ НА ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – ТЪРЖЕСТВЕН ЧАС НА КЛАСА

На 5 октомври, в иновативен кабинет „Език и слово“, се проведе тържествен час на класа. Той бе посветен на патрона на нашето училище, поета – Христо Смирненски. Участници бяха учениците от 6. А и 6. Б клас. Госпожа Иванова запозна шестокласници с живота и творчеството на Смирненски чрез интересна и подробна презентация. Фотоси и стихове дообогатиха представата на учениците за големия творец. Госпожа Атанасова допълни и разнообрази часа като представи специално изработена за часа брошура. Малката книжка включваше интересни факти от живота на Христо Смирненски, както и информация за ОУ“Христо Смирненски“. В края на часа всички участници разгледаха обособения кът, посветен на „поета на града“ във фоайето на училището.
Тържественият час на класа е част от дейностите, които съпътстват Дните на Христо Смирненски в ОУ“Христо Смирненски“.
Може да бъде изображение с 5 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 8 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с книга и на закрито
Може да е илюстрация на текст, който гласи 'нашият творчество каменарче изпобелила дързоств погледа ΠΑΤΡΟΗ творчество вяра буза скала закана, хладната стомана където ветрец подзето, гърми. ударудара спокойно гони, 13 RRULGARIA рони рожденнето на българия, си чука! трясъки иекри? зли? път HO прокара,друже, тука, тези канари! "младеж" 14 октомври 1922 знучи ярвам, вярвам дойде 180 победен, орбатад последен, ден овия живот! рождението на христосмирненски. българия,1998г.'
Може да бъде изображение с 2 души
Може да е анимация на 1 човек и екран
Може да бъде изображение с 1 човек