ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Открит интердисциплинарен урок по Български език и литература  и Английски език представиха учениците от 4.в клас пред родители и гости в Деня на отворените врати в родното училище. Темата на урока беше “ Кукери“ на В. Стаменова. В хода на часа учениците обогатиха своите знания за пролетните празници и обичаи, гледаха анимирана легендата за първия кукер, работиха с интерактивния дисплей върху дидактически упражнения на двата езика,съпоставиха кукерските игри с католическия празник Хелоуин, четоха текста на английски език и научиха нови думи.

„Да бъдеш Серафим“ – иновативен урок по литература в 6.б клас, преподавател Светлана Иванова. Гости на събитието бяха, както родители, така й учители от ОУ „П. Славейков“ гр. Карнобат и ОУ „Христо Ботев“ с. Екзарх Антимово.
Шестокласници анализираха образа на героя Серафим като го съпоставиха с реалния образ на „светеца от Байлово“ – дядо Добри. Написаха своите истории вдъхновени от творбата „Палтото“ на българския творец Правдолюб Иванов. В края на часа учениците се опитаха да категоризират доброто. Разказите за героите на нашето съвремие бяха много впечатляващи и интересни. Всички присъстващи се потопиха в света на добротата.

Открито интердисциплинарно занимание по интереси във втори „б“ клас с учители ДОНКА ХРИСТОВА И ПЕНКА ЛОЛОВА В ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

„СЛУЧКА В ГОРАТА“ събра ученици, родители и учители в СТУДИО-КЛАС „ЕЗИК И СЛОВО“. Интердисциплинарното занимание по интереси премина динамично, занимателно и наситено с творчески моменти. Второкласниците разпознаваха герои, дискутираха по теми за доброто и злото, разграничиха художествен от енциклопедичен текст, решаваха задачи устно, за да получат ключови думи и правиха описание на литературен герой. Втората част на заниманието беше изцяло практическа. В нея, разделени на екипи, учениците създадоха афиш за куклен театър на интерактивния дисплей в кабинета, енциклопедичен лист за таралежите, постер с правила за прилично поведение в гората и страница на любознателните с удивителни факти за катериците. В края на заниманието, говорители на екипите представиха на публиката своите творчески продукти в завършен вид.
Учителите на паралелката благодарят на своите ученици за отличното представяне, за тяхната активност и екипност! Благодарности и за всички родители и близки на децата, както и за колегите, които посетиха откритото занимание и показаха съпричастност към събитията в класа!

Открит интердисциплинарен урок по математика и човекът и природата в 3 б клас с преподаватели А. Чанева и Г. Стайкова
Пред своите гости – родители и учители, третокласниците демонстрираха своите знания за числата и природата. Работейки в екипи, чрез гатанки, математически пъзели и кръстословици, те групираха живите организми в природата и разказаха за техни представители. Интересните математически игрословици  им помогнаха да открият малко известни и любопитни факти за някои животни и растения, които обогатиха знанията им за живата природа.

Интердисциплинарно открито занятие по интереси във втори „а“ клас

на тема „Приятели с природата“ 
Преподаватели – Румяна Денева и Антония Георгиева

Урок по История и цивилизации в 5.а и 5.б клас на тема: „Културно-историческото наследство по нашите земи от древността”
В урока учениците показах знания за днешните български земи през древността, като акцентът беше върху материалното и духовно наследство на траките. Представиха гробниците – Казанлъшка, Свещарска, Александровска и съкровищата – Вълчитрънско, Панагюрско, Летнишко, Кралевско. Разказаха за златната маска на Терес, бронзовата глава на Севт III, както и за “Живите човешки съкровища” – Кукерите и Нестинарите, завещани ни от траките. Споделиха радостта, щастието и гордостта си, че са наследници на земи и предци с богата история и култура.