ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

На 21 и  22 март Основно училище „Христо Смирненски“ проведе Дни на отворените врати. За пореден път традицията провокира учители, ученици и родители да бъдат част от десетки открити уроци, занимания и представителни изяви на групи по интереси. Тези дни са не само изпълнени с интересни образователно-възпитателни събития, но и дават възможност за среща на трите  общности –  учителска, ученическа и родителска – в реално учебно време. Голяма част от откритата урочна дейност се проведе в иновативните кабинети – СТУДИО-КЛАС „Език и слово“ и СТУДИО-КЛАС „Човек и природа“. Различната образователна среда, възможностите за мобилност на учениците, екипната работа, играта като метод, заложените ситуации за по-ефективно и качествено общуване между учители и ученици и съвременните технологии в обучението допринесоха за представянето на нови дидактически модели на учене и преподаване.

Ръководството на ОУ „Христо Смирненски“ благодари на всички родители и приятели на класовете, които посетиха откритите уроци и проявиха интерес към иновативните процеси в класните стаи!

Представителна изява „Пролетно вдъхновение“ на Вокална група „Синева и Литературно ателие „Компас“ пред родители, посветена на Международния ден на поезията.

Момент от интердисциплинарен урок – околен свят и литература, проведен във 2. а клас, с учители Роза Балева и Петя Русева. Работа с образователния  софтуер Mozabook и интерактивен дисплей.

„Професиите – необходими и полезни“ – интегриран урок – математика -околен свят – във 2. б клас с учители – Г. Стайкова и А. Чанева. Екипна дейност и съвременни технологии в обучението.

Открито занимание по интереси в 1.а клас, с класен ръководител Румяна Денева. Тема на заниманието: Пролет в родния край.

Работа по проект и екипна дейност.

„Пролет в детската градина“ – представителна изява на подготвителната група с учител Стефка Тонева – пред родителската общност.

„Водата е живот“ – открито занимание по интереси в 1.б клас, с класен ръководител Донка  Христова, посветено на Световния ден на водата. Послание: „Пазете водата, тя е безценна!“

Дрес код: сини блузи

Социално-психологичен тренинг в 4.а и 4.б класове с класни ръководители – И. Димитрова и З. Драгова. Тема: Аз започвам от моето име.

Фасилитатор: пед. съветник Слава Маринова

Интердисциплинарен урок – литература-английски език в  3.б клас

с учители – Т. Радева и Ж. Статева

Тема „Пролет иде“

Интердисциплинарен урок – литература и музика на тема „Фолклор. Фолклорен календар. Фолклорна Родопска област“  в 5.а клас. Учители: Светлана Иванова и Мария Грудова.

Открито занятие  по математика пред родители  с ученици от 5. и 6. клас „Математиката – полезна и забавна“ с учители: М. Овчарова и М. Сачанова. Акцент върху приложния характер на математиката.

Открит урок по география и икономика в 6.в клас на тема „Да посрещнем гости от Азия“ с учител Елена Атанасова.

Интердисциплинарен урок по география и икономика, история и цивилизация и гражданско образование  в 7. в клас на тема: Децата по света ( минало и настояще). Учители: Христина Славова и Елена Атанасова. Мото на урока: „Децата – най-голямото богатство”.  Използвани екипна работа, географска задача за изчисляване на разстоянието от България до съответните точки на света, постери, презентации, разкази, кръстословици, облекло от отминалите епохи, „Домашна работа за отличен”, свързана с „Конвенцията за правата на детето” финална задача – релакс.