ДЕН НА ЧИСЛОТО ПИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

На 14-о число, трети месец, всяка година светът отбелязва поредния ден на числото Пи. Числото Пи е отношението на дължината на окръжността към диаметъра и за първи път е обозначено с тази гръцка буква през 1706 година, когато това направил английският математик Уилям Джоунс. Обикновено празникът е свързан с хапването на π-торти или със състезания. Г-жа Тошка Русева и учениците от прогимназиален етап в ОУ“Христо Смирненски“ го отпразнуваха с различни дейности. Учениците изгледаха кратка история за числото, научиха колко знака има след десетичната запетая, откриваха различни дати, свързани със семейни празници, чуха как звучи числото Пи до 122-рия знак след запетаята, създаваха думи и разкази, започващи с „пи“. Часовете по математика в този ден завършиха с Пи-зарядка в класната стая. За всяка от цифрите на числото Пи, направиха определено движение.

https://www.facebook.com/100063920715771/videos/1452695875679052