ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Днес, 9 май, ученици от ОУ“Христо Смирненски“ традиционно се включиха в Деня на училищното самоуправление.Длъжности в училището заеха: Иванислава Стоянова – директор, Христо Бабалиев – заместник – директор, Никол Желева – педагогичеки съветник, Симона Иванова, Александра Димова и Магдалена Стоева – учители по БЕЛ, Светлин Събев и Алперен Иляз – учители по математика, Ралица Рачева – учител по ЧП, Георги Стоянов – учител по ИЦ, Тодор Николов – учител по изобразително изкуство, Антония Станева и Виктория Петрова – учители по БЗО, Гергана Стоянова – учител по ГИ/ИУЧ, Петър Хазърбасанов – учител по четене на 3 б клас, Тихомир Чанев – учител по английски език на 3 а клас, Неделина Делева и Доника Ангелова – учители в ЦДО, Веско Петков – медиатор, Йоана Добрева – библиотекар, Яни Атанасов и Емре Хюсеинов – работници по поддръжката, Симона Младенова, Десислава Живкова, Виктория Стоянова и Ивайла Тодорова – хигиенисти. И заедно всички те се включиха и в хигиенизирането на училищния двор и градинките.Днешният ден бе по-усмихнат, млад и красив!Поздравления за активността и желанието им да се трудят за доброто на училището. Прекрасен ден!

Може да бъде изображение с 9 души, дете, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 6 души, седнали хора, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 14 души и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито
Може да бъде изображение с 3 души, изправени хора, седнали хора, офис и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек, изправен и на закрито
Може да бъде изображение с 1 човек и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора, карта и на закрито
Може да бъде изображение с 7 души, седнали хора и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души и на закрито
Може да бъде изображение с 2 души, изправени хора и на закрито