ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

В навечерието на Първи ноември – Денят на народните будители, преподаватели и ученици  от  ОУ „Христо Смирненски“ отдадоха почит на святото им дело. В класовете звучаха стихове и песни за книжовниците. Второкласниците с класен ръководител Д. Христова посетиха училищната изложба. Разгледаха постери, направени  от по-големите ученици, участваха в дискусия „Какво е за мен България?“ и изработиха „Моята първа книжка за будителите“.

Учениците от 2.б клас с класен ръководител Р. Денева участваха в урок по родолюбие, посветен на будителите. Второкласниците изгледаха презентация в СТУДИО-КЛАС „Език и слово“, а след това изработиха лапбук по темата.

На 30.10.2018г. в залата по интереси с ученици от прогимназиален етап се проведе конкурс за презентация и награждаване на участниците в Седмицата, посветена на народните будители. На събитието присъстваха ученици, представили творби в различни направления: рисунки, макети, съобщения, презентации, техните ръководители и учители. Грамоти и награди на отличилите се връчи г-жа Вълева – директор на училището.

 

ученици с