ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ

Учениците от 5.а, 5.в, 6.а, 7.а, 7б, 7.в клас с класни ръководители Елена Атанасова, Мариана Сачанова, Недка Ненчева, Маринка Овчарова, Гинка Драганова, Жана Статева се присъединиха към дарителската кампания, инициирана в начален етап, за обогатяване на библиотечните кътове на двата иновативни кабинета. Книгите бяха подбрани и закупени със съдействието на Димитринка Христова – библиотекар в училището.