ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ ЗА КНИГИ ЗА ИНОВАТИВНИТЕ КАБИНЕТИ В УЧИЛИЩЕ

Дарителската акция за книги се провежда по идея на г-жа Д. Христова – главен учител в начален етап.  Тя стартира в Националната седмица на четенето.  Целта е е да се включат всички класове заедно с класните ръководители, както и родители, за да започне попълването на библиотечния фонд в създадените иновативни кабинети – СТУДИО-КЛАС „ЕЗИК И СЛОВО“ и СТУДИО-КЛАС „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“. Първите книги бяха дарени от най-малките ученици в начален етап. Представители на паралелките предадоха книгите и получиха  сертификат за дарителство в залата по интереси.  В навечерието на Първи ноември – Ден на народните будители, пети „б“ клас, с класен ръководител г-жа С. Иванова също се включи в инициативата с две книги, посветени на българските възрожденци. Акцията продължава.

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ТРЕТИ „Б“ КЛАС

ВТОРИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „Б“ КЛАС

ТРЕТИ „В“ КЛАС

ВТОРИ „Б“ КЛАС

ПЕТИ „Б“ КЛАС