В ДВОРА НА КИРИЛИЦАТА В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Екскурзиите в края на учебната година  се превръщат в истинско образователно приключение за учениците от начален етап. В края на месец май те посетиха друго непознато кътче – истински музей на открито – Културно-историческият комплекс „Двор на кирилицата“ край Плиска. Учениците от втори, трети и четвърти клас чуха беседа за  делото на княз Борис І – покръстител и обединител на българите. Те  разгледаха галерията с постоянна композиция с картини от историята на Покръстването, също така параклиса в двора,  камъка с кръста-хачкар и прочетоха надписа: „Този камък хачкар е поставен в прослава на българския народ послучай 1150 години от Покръстването“. Узнаха с интерес, че високите над 2 метра кирилски букви са изработени в Армения от 12 арменски скулптори,  а шест от буквите изписват името на първата българска столица ПЛИСКА.
В края на учебната година получиха истински урок по родолюбие и се почувстваха горди, че са наследници на славни владетели. Четвъртокласниците имаха честта да получат своите удостоверения за завършен начален етап в Двора на кирилицата.