БЮДЖЕТ

Бюджет – разчет по тримесечия за 2024 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

  ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА 
  

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 ГОДИНА

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2021 год.

Отчет на бюджета за пъво тримесечие на 2021г.

отчет на бюджета за IV тримесечие, 2020 г.

изпълнение на бюджета – III тримесечие, 2020г.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

отчет бюджет първо тримесечие

отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 година

отчет изпълнението на бюджета – трето тримесечие

ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2019

Отчет – бюджет м. 1-3

Бюджет – 2019

Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2018 година

ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018 ГОДИНА

бюджет 2018

ОТЧЕТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

  отчет бюджет трето тримесечие

отчет бюджет второ тримесечие

БЮДЖЕТ 2017 година

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ

–––––––––––––––––

отчет за изпълнението на бюджета за 2016г.

бюджет за 2016г.   ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30 ЮНИ 2016 ГОДИНА
отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2016г.

––––––––––––––––––––––

отчет за касово изпълнение на бюджета за 2015г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2015г.

Oтчет за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2015г. (1)

отчет на бюджета за първо тримесечие на 2015г.

––––––––––––––––––––––––-

КАСОВ ОТЧЕТ годишен отчет за касово изпълнение на бюджета за 2014г.

КАСОВ ОТЧЕТ – FOR15B222_м09

КАСОВ ОТЧЕТ  –  FOR15B222

УУП13-14г

ОТЧЕТ  http://dox.bg/files/dw?a=1007d0bad5

КАСОВ_ОТЧЕТFOR15B