БЛАГОДАРНОСТ

 ЕДИН РАЗЛИЧЕН ГОДИШЕН СЪВЕТ
Педагогическата колегия изказва своята огромна благодарност на Стефка Вълева – дългогодишен директор и преподавател по български език и литература, за нейния особен принос в развитието и утвърждаването на ОУ „Христо Смирненски“ като образователна институция, в която традициите и иновативните тенденции вървят ръка за ръка! Благодарности за човешкото отношение към всеки един от нас, за знанията, толерантността, грижата да вървим напред, да бъдем успешни учители и преди всичко ХОРА! Благодарим ви за всичко! Бъдете здрава, г-жо Вълева!