БИНАРЕН УРОК „ФИЗКУЛТУРНА ГРАМАТИКА“

учениците от 5.а клас бяха участници в интересен открит урок. По необичаен начин учебните дисциплините български език и физическо възпитание и спорт се преплетоха на игрището на ОУ „Христо Смирненски“. Преподавателите Светлана Иванова и Пламен Маринов свързаха тези наглед несъвместими предмети в забавни, полезни и образователни игри. По време на часа, петокласници развиха физическите качества бързина, ловкост и пъргавина. Едновременно с това приложиха знанията си при анализ на кратък текст. В края на занятието двата отбора получиха еднакъв брой точки за знанията и уменията си. Публика на събитието бяха учениците от 4.А и 4.Б клас, родители и учители.

Може да бъде изображение с 8 души, изправени хора и път
Може да бъде изображение с 6 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 13 души, спортуващи и изправени хора
Може да бъде изображение с 15 души, изправени хора и на открито
Може да бъде изображение с 12 души, изправени хора и на открито