АКТИВНОСТИ НА ПЪТЯ В РЕАЛНА СРЕДА ВЪВ ВТОРИ КЛАС

Учениците от 2.А и 2.Б клас с класни ръководители – г-жа Ил.Димитрова и г-жа Зл.Драгова, проведоха практически час по БДП на тема “ Аз и улицата“. Второкласниците в реална среда упражниха уменията си за безопасно поведение на пътя. Участниците в занятието показаха дисциплинирано и отговорно поведение на пътя. Практическият урок завърши със затвърждаване на знанията им в двора на ОУ“Христо Смирненски“. Познанията си за пътните знаци учениците от 2. клас показаха на площадката за интерактивно обучение по БД.

Може да бъде изображение с 11 души, път и улица
Може да бъде изображение с 16 души, дете и улица
Може да бъде изображение с 9 души, дете, път и улица